PRISOTNI GOSTI

Prisotni 9 gostov .

PRIJAVA ZA UČITELJE

PRIHAJAJOČI DOGODKI

19. 11. 2018  -  Nastop učencev Stari trg

24. 11. 2018  -  Delovna sobota - torkov urnik

26. 11. 2018  -  Nastop učencev Cerknica

27. 11. 2018  -  Nastop učencev Rakek

29. 11. 2018  -  Nastop učencev Cerknica

03. 12. 2018  -  Nastop učencev Cerknica

06. 12. 2018  -  2. strokovno-pedagoška konferenca

10. 12. 2018  -  Nastop učencev Stari trg

11. 12. 2018  -  Nastop učencev Rakek

13. 12. 2018  -  Nastop učencev Cerknica

14. 12. 2018  -  Božično novoletni koncert učiteljev (Farna cerkev v Cerknici ob 19. uri)

17. 12. 2018  -  Nastop učencev Cerknica

19. 12. 2018  -  Koncert učencev (Dvorana GŠ ob 19. uri)

21. 12. 2018  -  Glasbena matineja - koncert orkestrov (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

21. 12. 2018  -  Koncert orkestrov (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

25. 12. 2018 do 02. 01. 2019  -  Novoletne počitnice

VIZ program

V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci in študentje po programih osnovnega glasbenega izobraževanja.

Te programe predstavljajo:
•    predšolska glasbena vzgoja - PGV (starost 5 let),
•    program glasbena pripravnica - GP (starost 6 let),
•    glasba (instrument, petje, NGL, solfeggio, orkester, komorna igra).

Za naše delo sta značilni dve obliki pouka:
•    individualni pouk,
•    skupinski pouk.

Glasbeni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.

Predmetniki določajo obvezne predmete za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka ter način izvajanja pouka.

Učni načrti določajo vsebino predmetov, cilje in standarde znanj. Pouk instrumentov in petja poteka individualno, dvakrat tedensko, ura individualnega pouka traja 30 oz. 45 minut. Pouk nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, orkestra in komorne igre poteka skupinsko enkrat ali dvakrat tedensko.

Za zelo nadarjene in uspešne učence se lahko od drugega razreda dalje organizira dodatni pouk, upoštevajoč merila, ki jih predpisuje 17.-19. člen Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah. O uvedbi dodatnega pouka odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oz. izpitne komisije po posvetovanju z učencem in njegovimi starši oz. ravnatelj po pridobitvi soglasja ministrstva za šolstvo znanost in šport.

Komorna igra in orkestri so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo o učenčevih sposobnostih.

letni_delovni

Na naši strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjim brskanjem po našem spletnem mestu se strinjate z uporabo piškotkov. Informacije o piškotkih.

Kliknite na spodnji gumb, če se strinjate z uporabo piškotkov.