PRISOTNI GOSTI

Prisotni 10 gostov .

PRIJAVA ZA UČITELJE

PRIHAJAJOČI DOGODKI

16. 12. 2019  -  Nastop učencev Stari trg

18. 12. 2019  -  Koncert učencev GŠ (Dvorana GŠ ob 19. uri)

19. 12. 2019  -  Koncert orkestrov - glasbena matineja (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

19. 12. 2019  -  Koncert orkestrov (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

25. 12. 2019  -  BOŽIČ

26. 12. 2019  -  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

26. 12. 2019 do 02. 01. 2020  -  Novoletne počitnice

01. 01. 2020 in 02. 01. 2020  -  NOVO LETO

03. 01. 2020  -  Pouka prost dan

20. 01. 2020 do 30. 01. 2020  -  Letni izpiti (zimski rok)

21. 01. 2020  -  Nastop učencev Rakek

22. 01. 2020  -  Koncert komornih skupin (Dvorana GŠ ob 19. uri)

23. 01. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

27. 01. 2020  -  Nastop učencev Stari trg

30. 01. 2020  -  1. ocenjevalna konferenca

31. 01. 2020  -  Konec I. ocenjevalnega obdobja

01. 02. 2020  -  Začetek II. ocenjevalnega obdobja

03. 02. 2020 do 07. 02. 2020  -  23. predtekmovanje mladih glasbenikov RS

10. 02. 2020  -  Nastop učencev Stari trg

11. 02. 2020  -  Nastop učencev Rakek

13. 02. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

17. 02. 2020 do 21. 02. 2020  -  Zimske počitnice

 

VIZ program

V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci in študentje po programih osnovnega glasbenega izobraževanja.

Te programe predstavljajo:
•    predšolska glasbena vzgoja - PGV (starost 5 let),
•    program glasbena pripravnica - GP (starost 6 let),
•    glasba (instrument, petje, NGL, solfeggio, orkester, komorna igra).

Za naše delo sta značilni dve obliki pouka:
•    individualni pouk,
•    skupinski pouk.

Glasbeni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev, za zelo nadarjene učence pa še dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom oziroma dodatne priprave na državna in mednarodna tekmovanja.

Predmetniki določajo obvezne predmete za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole, tedensko oziroma letno število ur pouka ter način izvajanja pouka.

Učni načrti določajo vsebino predmetov, cilje in standarde znanj. Pouk instrumentov in petja poteka individualno, dvakrat tedensko, ura individualnega pouka traja 30 oz. 45 minut. Pouk nauka o glasbi, solfeggia, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, orkestra in komorne igre poteka skupinsko enkrat ali dvakrat tedensko.

Za zelo nadarjene in uspešne učence se lahko od drugega razreda dalje organizira dodatni pouk, upoštevajoč merila, ki jih predpisuje 17.-19. člen Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah. O uvedbi dodatnega pouka odloča učiteljski zbor šole na predlog učitelja oz. izpitne komisije po posvetovanju z učencem in njegovimi starši oz. ravnatelj po pridobitvi soglasja ministrstva za šolstvo znanost in šport.

Komorna igra in orkestri so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo o učenčevih sposobnostih.

letni_delovni

Na naši strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjim brskanjem po našem spletnem mestu se strinjate z uporabo piškotkov. Informacije o piškotkih.

Kliknite na spodnji gumb, če se strinjate z uporabo piškotkov.