PRISOTNI GOSTI

Prisotni 5 gostov .

PRIJAVA ZA UČITELJE

PRIHAJAJOČI DOGODKI

20. 10. 2020  -  Nastop učencev Rakek

22. 10. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

26. 10. 2020 do 01. 11. 2020  -  Jesenske počitnice

25. 12. 2020  -  DAN REFORMACIJE

01. 11. 2020  -  DAN SPOMINA NA MRTVE

02. 11. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

16. 11. 2020  -  Nastop učencev Stari trg

23. 11. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

24. 11. 2020  -  Nastop učencev Rakek

26. 11. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

30. 11. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

10. 12. 2020  -  Nastop učencev Cerknica

14. 12. 2020  -  Nastop učencev Stari trg

15. 12. 2020  -  Nastop učencev Rakek

18. 12. 2020  -  Koncert orkestrov - glasbena matineja (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

18. 12. 2020  -  Koncert orkestrov (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

22. 12. 2020  -  Koncert učencev GŠ (Dvorana GŠ ob 19. uri)

23. 12. 2020  -  Božično novoletni koncert učteljev GŠ (Farna cerkev v Cerknici ob 19. uri)

25. 12. 2020  -  BOŽIČ

25. 12. 2020 do 02. 01. 2021  -  Novoletne počitnice

26. 12. 2020  -  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

26. 12. 2020 do 02. 01. 2021  -  Novoletne počitnice

01. 01. 2021 in 02. 01. 2021  -  NOVO LETO

18. 01. 2021  -  Nastop učencev Stari trg

19. 01. 2021  -  Nastop učencev Rakek

20. 01. 2021 do 29. 01. 2021  -  Letni izpiti (zimski rok)

25. 01. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

28. 01. 2021  -  Koncert komornih skupin (Dvorana GŠ ob 19. uri)

29. 01. 2021  -  Konec I. ocenjevalnega obdobja

01. 02. 2021  -  Začetek II. ocenjevalnega obdobja

08. 02. 2021  -  PREŠERNOV DAN - KULTURNI PRAZNIK

11. 02. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

15. 02. 2021  -  Nastop učencev Stari trg

16. 02. 2021  -  Nastop učencev Rakek

17. 02. 2021  -  Nastop oddelka za godala (Dvorana GŠ ob 19. uri)

18. 02. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

22. 02. 2021 do 26. 02. 2021  -  Zimske počitnice

16. 03. 2021  -  Nastop učencev Rakek

18. 03. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

22. 03. 2021  -  Nastop učencev Stari trg

30. 03. 2021  -  Nastop učencev Rakek

01. 04. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

05. 04. 2021  -  VELIKONOČNI PONEDELJEK

07. 04. 2021  -  Podelitev Gerbičevih nagrad in priznanj (Kulturni dom Cerknica ob 16. uri)

12. 04. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

13. 04. 2021  -  Nastop učencev Rakek

14. 04. 2021  -  Večer harmonike (GŠ oddelek Stari trg ob 19. uri)

15. 04. 2021  -  Dan šole (Dvorana GŠ ob 19. uri)

19. 04. 2021  -  Nastop učencev Stari trg

21. 04. 2021  -  Nastop komornih skupin in solistov (Dvorana GŠ ob 19. uri)

22. 04. 2021  -  Glasbena matineja za predšolske otroke (Kulturni dom Cerknica ob 9. in 11. uri)

26. 04. 2021 do 02. 05. 2021  -  Prvomajske počitnice

27. 04. 2021  -  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

01. 05. 2021 in 02. 05. 2021  -  PRAZNIK DELA

06. 05. 2021  -  Pianistični večer (Dvorana GŠ ob 18:30 uri)

12. 05. 2021  -  Pianistični večer (Srečanje pianistov GŠ ZPGŠ)

13. 05. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

17. 05. 2021  -  Nastop učencev Stari trg

20. 05. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

24. 05. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

25. 05. 2021  -  Nastop učencev Rakek

28. 05. 2021  -  Koncert orkestrov - glasbena matineja (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

28. 05. 2021  -  Koncert orkestrov (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

31. 05. 2021  -  Nastop učencev Cerknica

01. 06. 2021  -  Koncert učencev solopetja (Dvorana GŠ ob 19. uri)

03. 06. 2021  -  Koncert absolventov (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

11. 06. 2021 do 18. 06. 2021  -  Letni izpiti (junijski rok) 

17. 06. 2021  -  Nastop najmlajših učencev - PGV in GP (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

21. 06. 2021 do 30. 06. 2021  -  Popravni izpiti

24. 06. 2021  -  Konec II. ocenjevalnega obdobja

24. 06. 2021  -  Zaključek pouka - razdelitev spričeval

20. 08. 2021 do 31. 08. 2021  -  Letni in popravni izpiti (jesesnski rok)

 

 

Zgodovina

Začetki

V občini Cerknica se je glasbeno izobraževanje mladih najprej začelo na Rakeku. V okviru Društva prijateljev mladine je potekalo že nekaj let pred uradno ustanovitvijo glasbene šole. Prvi učitelji, ki so poučevali so bili: Božena Soban za klavir, Vicko Marič je poučeval violino; oba sta bila iz Postojne. Viktor Žnidaršič je poučeval harmoniko in Boža Brecelj nauk o glasbi. Ta dva učitelja sta bila domačina; Viktor Žnidaršič je bil doma iz Cerknice, Boža Brecelj z Rakeka. To so bili ljudje, ki so skrbeli za poučevanje, strokovno delo. Število učencev, ki bi se želeli učiti igranja na instrument je močno naraščalo. Društvo samo ni več zmoglo skrbeti za organizacijo pouka.

Ustanovitev

Občinski ljudski odbor Cerknica je na seji zbora proizvajalcev dne 05.04.1958 sprejel Odločbo o ustanovitvi nižje glasbene šole. Za vztrajnost in prizadevnost, da je do ustanovitve prišlo se lahko zahvalimo: Ivanki Meden, Ivanki Rogelj, Ivi Šušteršič, Danici Vrabec, Viktorju Žnidaršiču in Romanu Gorjanu. Omenjeni so v okviru Društva prijateljev mladine na Rakeku bili glavni pobudniki za ustanovitev glasbene šole. Glasbena šola se je imenovala Nižja glasbena šola Rakek. V odločbi je bilo zapisano, da je sedež na Rakeku in da šola deluje kot občinski upravni proračunski zavod. Upravlja in vodi jo ravnatelj, učiteljski zbor in šolski odbor. Leta 1960 je bil odprt prvi dislociran oddelek v Cerknici in leta 1963 v Starem trgu. Šola je s tem imenom delovala dobra štiri leta.

Na Rakek so se vozili tudi učenci iz Logatca. Želje in hotenja le-teh so nevzdržno terjale ustanovitev redne, javne glasbene šole tudi v Logatcu. Tako sta 9. maja 1963 Občinski ljudski odbor Cerknica in Občinski ljudski odbor Logatec ustanovila medobčinski zavod za glasbeno vzgojo za občini Cerknica in Logatec. Šola se je po novem imenovala Notranjski zavod za glasbeno vzgojo Fran Gerbič, sedež Rakek. Zavod so sestavljali naslednji oddelki: Rakek, Cerknica, Stari trg, Gorenji in Dolenji Logatec. Registriran je bil pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. Kot predmet poslovanja je v sklepu v registru navedeno, da je njegova dejavnost osnovna glasbena vzgoja po sodobnih načelih in pridobitvah splošne in posebej glasbene kulture.Zavod skrbi za razvoj glasbene vzgoje na osnovnih šolah in za pomoč amaterskim glasbenim skupinam. Leta 1965 je bil odprt dislociran oddelek v Novi vasi. Na pobudo takratnega ravnatelja Mirka Rebolja se je zavod poimenoval po izjemni glasbeni osebnosti Franu Gerbiču, ki je bil rojen v Cerknici. Vendar je bilo delovanje tega zavoda kratko.

V Gorenjem in Dolenjem Logatcu se je število učencev, ki so bili vpisani v glasbeno šolo gibalo med 70 in 80. Učiteljski zbor je komaj dohiteval želje in potrebe po glasbeni izobrazbi. Poučevali s klavir, harmoniko, violino, kitaro, trobila in pihala. Za glasbeno šolstvo nasploh velja, da niso bile bisage nikoli kaj prida polne. Leta 1966 je logaškemu občinskemu proračunu začelo primanjkovati denarja. Po mnenju tedaj vplivne gospe se je bilo seveda najlažje odpovedati glasbeni poli, ker le-ta ni bila obvezna. Še več, glasbeno šolo je treba jemati kot luksus, kdor si ga želi naj si ga plača sam; občinski proračun pač ni za luksus. Odločitev je bila glasna in jasna, a ne prav globokoumna. Leta 1966, natančneje 20. decembra je glasbena šola na Logaškem za daljši čas trdno zaklenila vrata za seboj. Niti toliko volje ni bilo pri logaških občinarjih, da bi poskrbeli denar za dokončanje šolskega leta ali vsaj do konca polletja. Glasbena šola v Logatcu je bila ponovno ustanovljena šele leta 1972.

Tako je bil 20.12.1966 Notranjski zavod za glasbeno vzgojo Fran Gerbič, sedež Rakek ukinjen. Na območju občine Cerknica je šola nadaljevala s svojim poslanstvom. Po novem se je imenovala Glasbena šola Frana Gerbiča, sedež Rakek. Svoje dislocirane oddelke je še razširila z odprtjem oddelkov v Grahovem in Begunjah. V okviru dislociranega oddelka Stari trg so učitelji krajši čas poučevali tudi v Prezidu in Čabru. Dislocirana oddelka v Grahovem in Begunjah sta bila po dveh letih ukinjena.

V naslednjih letih delovanja šole je bilo s strani ravnatelja večkrat predlagano, da bi se sedež šole preselil v Cerknico, ker je bil ta oddelek po številu učencev najmočnejši; pa tudi Fran Gerbiča, po katerem nosi šola ime, je bil rojen v Cerknici. Iz tega gledišča bi bilo bolj logično, da bi bil sedež šole v Cerknici, saj so bile tudi vse institucije, s katerimi je glasbena šola poslovale, v Cerknici. Pobudo je podprla tudi občina. Zataknilo pa se je pri Rakovčanih, ki se s tem niso strinjali. Glede na to, da so bili oni glavni pobudniki za odprtje glasbene šole, so zahtevali, da sedež ostane na Rakeku. Tako je do spremembe sedeža prišlo šele 14. januarja 1987. Pa tudi takrat ni šlo prav gladko. Zato je občina postavila pogoj, da se z dodelitvijo novih prostorov v Cerknici prenese tudi sedež šole. Od takrat in vse do današnjih dni je sedež šole v Cerknici in se imenuje Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska 9 . V sestavi ima šola dislocirane oddelke Rakek, Stari trg in Nova vas.

sola_cerknica
Rojstna hiša Frana Gerbiča

Na naši strani uporabljamo piškotke. Z nadaljnjim brskanjem po našem spletnem mestu se strinjate z uporabo piškotkov. Informacije o piškotkih.

Kliknite na spodnji gumb, če se strinjate z uporabo piškotkov.