Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica

Partizanska 9, 1380 Cerknica Davčna številka: SI96787163
info@gscerknica.si Matična številka: 5083702000
+386 1 705 07 33 Transakcijski račun UJP: 01213-6030709633

Partizanska 9, 1380 Cerknica
info@gscerknica.si
+386 1 705 07 33

Davčna številka: SI96787163
Matična številka: 5083702000
Transakcijski račun UJP: 01213-6030709633

Ravnatelj

Uprava


Nataša Urbas
info@gscerknica.si
+386 1 705 07 33
 
Milivoj Matkovič
ravnatelj@gscerknica.si
+386 1 705 07 30
+386 41 424 994
Metoda Ivančič
racunovodstvo@gscerknica.si
+386 1 705 07 32

Tehnično osebje

Mitja Zalar Berta Golik
mitja.zalar@gscerknica.si berta.golik@gscerknica.si

Ravnatelj

Milivoj Matkovič
ravnatelj@gscerknica.si
+386 1 705 07 30
+386 41 424 994

Uprava

Nataša Urbas
info@gscerknica.si
+386 1 705 07 33

Metoda Ivančič
racunovodstvo@gscerknica.si
+386 1 705 07 32

Tehnično osebje

Mitja Zalar
mitjazalar@gscerknica.si

Berta Golik
bertagolik@gscerknica.si

DOSTOPNOST