Javni nastopi, gostovanja, prireditve

• Nastop tekmovalcev 53. TEMSIG 12. 12. 2023
(Dvorana GŠ Cerknica)

• Koncert orkestrov – matineja (14.12. generalka) 15. 12. 2023
(Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

• Koncert orkestrov 15. 12. 2023
(Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

• Koncert učencev GŠ 20. 12. 2023
(Dvorana GŠ ob 19. uri)

• Božično – novoletni koncert učiteljev 21. 12. 2023
(Farna cerkev v Cerknici ob 19. uri)

• Nastop komornih skupin 07. 02. 2024
(Dvorana GŠ ob 19. uri)

• Nastop oddelka za godala 31. 01. 2024
(Dvorana GŠ ob 19. uri)

• Podelitev Gerbičevih nagrad in priznanj 03. 04. 2024
(Kulturni dom Cerknica ob 16. uri)

• Dan šole 11. 04. 2024
(Dvorana GŠ ob 19. uri)

• Večer harmonike 17. 04. 2024
(GŠ oddelek Stari trg ob 19. uri)

• Glasbena matineja za predšolske otroke 25. 04. 2024
in nižjo stopnjo OŠ (KD Cerknica ob 9. in 11. uri)

• Pianistični večer 21. 05. 2024
(Dvorana GŠ ob 19.00 uri)

• Nastop komornih skupin in solistov 22. 05. 2024
(GŠ Cerknica ob 19. uri)

• Pianistični večer 23. 05. 2024
(Srečanje pianistov treh GŠ ZPGŠ – Ilirska Bistrica)

• Koncert orkestrov – matineja (29.05. generalka) 30. 05. 2024
(Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

• Koncert orkestrov 30. 05. 2024
(Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

• Nastop učencev solopetja 04. 06. 2024
(Dvorana GŠ ob 19. uri)

• Koncert absolventov 05. 06. 2024
(Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

• Nastop najmlajših učencev – PGV in GP 11. 06. 2024
(Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica sodeluje z osnovnimi šolami in vrtci ter drugimi organizacijami in društvi. S svojimi programi redno sodelujemo na prireditvah v okviru lokalne skupnosti. Sodelovanje poteka na kadrovski in tudi na programski ter organizacijski ravni. Veliko je sodelovanja tudi z gospodarskimi družbami in dobrodelnimi organizacijami. Vsa ta aktivnost se odraža tudi v naklonjenosti naši dejavnosti, saj si skoraj vsi organizatorji različnih kulturnih in zabavnih prireditev želijo našega sodelovanja.

Nastopi učencev

Cerknica: (četrtek – ponedeljek)
– 19. 10. 2023
– 16. 11. 2023
– 27. 11. 2023 (ponedeljek)
– 11. 12. 2023  (ponedeljek)
– 18. 12. 2023 (ponedeljek)
– 18. 01. 2024
– 05. 02. 2024 (ponedeljek)
– 14. 03. 2024
– 28. 03. 2024
– 18. 04. 2024
– 25. 04. 2024
– 16. 05. 2024
– 03. 06. 2024 (ponedeljek)
– 06. 06. 2024 (pon. 1. r. klairja)

Rakek: (torek)
– 24. 10. 2023
– 19. 12. 2023
– 30. 01. 2024
– 13. 02. 2024
– 26. 03. 2024
– 23. 04. 2024
– 28. 05. 2024

Stari trg: (ponedeljek)
– 23. 10. 2023
– 04. 12. 2023
– 29. 01. 2024
– 12. 02. 2024
– 25. 03. 2024
– 22. 04. 2024
– 27. 05. 2024

Nova vas: (četrtek)
– 26. 10. 2023
– 25. 01. 2024
– 21. 03. 2024
– 16. 05. 2024

DOSTOPNOST