Javni nastopi, gostovanja, prireditve

•    Glasbena matineja – koncert orkestrov
18.12.2020 (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

•    Koncert orkestrov
18.12.2020 (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

•    Koncert učencev GŠ
22.12.2020 (Dvorana GŠ ob 19. uri)

•    Božično – novoletni koncert učiteljev
23.12.2020 (Farna cerkev v Cerknici ob 19. uri)

•    Koncert komornih skupin
28.01.2021 (Dvorana GŠ ob 19. uri)

•    Nastop oddelka za godala
17.02.2021 (Dvorana GŠ ob 19. uri)

•    Podelitev Gerbičevih nagrad in priznanj
7.04.2021 (Kulturni dom Cerknica ob 16. uri)

•    Večer harmonike
14.04.2021 (GŠ oddelek Stari trg ob 19. uri)

•    Dan šole
15.04.2021 (Dvorana GŠ Cerknica ob 19. uri)

•    Nastop komornih skupin in solistov 
21.04.2021 (Dvorana GŠ ob 19. uri)

•    Glasbena matineja za predšolske otroke in nižjo stopnjo OŠ
22.04.2021 (Kulturni dom Cerknica ob 9. in 11. uri)

•    Pianistični večer
6.05.2021 (Dvorana GŠ ob 18.30 uri)

•    Pianistični večer
12.05.2021 (Srečanje pianistov GŠ ZPGŠ)

•    Koncert orkestrov – matineja (27. 05. – generalka)
28.05.2021 (Kulturni dom Cerknica ob 10. uri)

•    Koncert orkestrov
28.05.2021 (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

•    Koncert učencev solopetja
1.06.2021 (GŠ Cerknica ob 19. uri)

•    Koncert absolventov
3.06.2021 (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

•    Nastop najmlajših učencev – PGV in GP
17.06.2021 (Kulturni dom Cerknica ob 19. uri)

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica sodeluje z osnovnimi šolami in vrtci ter drugimi organizacijami in društvi. S svojimi programi redno sodelujemo na prireditvah v okviru lokalne skupnosti. Sodelovanje poteka na kadrovski in tudi na programski ter organizacijski ravni. Veliko je sodelovanja tudi z gospodarskimi družbami in dobrodelnimi organizacijami. Vsa ta aktivnost se odraža tudi v naklonjenosti naši dejavnosti, saj si skoraj vsi organizatorji različnih kulturnih in zabavnih prireditev želijo našega sodelovanja.

Nastopi učencev

Cerknica: (četrtek)
– 15. 10. 2020
– 22. 10. 2020
– 02. 11. 2020 (ponedeljek)
– 23. 11. 2020 (ponedeljek)
– 26. 11. 2020
– 30. 11. 2019 (ponedeljek)
– 10. 12. 2020
– 25. 01. 2021 (ponedeljek)
– 11. 02. 2021
– 18. 02. 2021
– 18. 03. 2021
– 01. 04. 2021
– 12. 04. 2021 (ponedeljek)
– 13. 05. 2021
– 20. 05. 2021
– 24. 05. 2021 (ponedeljek)
– 31. 05. 2021 (1. r. klavirja)

Rakek: (torek)
– 20. 10. 2020
– 24. 11. 2020
– 15. 12. 2020
– 19. 01. 2021
– 16. 02. 2021
– 16. 03. 2021
– 30. 03. 2021
– 13. 04. 2021
– 25. 05. 2021

Stari trg: (ponedeljek)
– 19. 10. 2020
– 16. 11. 2020
– 14. 12. 2020
– 18. 01. 2021
– 15. 02. 2021
– 22. 03. 2021
– 19. 04. 2021
– 17. 05. 2021