Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Dostopnost

Ta izjava se nanaša na Glasbeno Šolo Frana Gerbiča Cerknica. V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://gscerknica.si/

Zakon o dostopnosti spletišč mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) nas kot glasbeno šolo zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki.

Glede osnovnih informacij o zavodu, informacij o vpisnem postopku in drugih upravnih informacij, kot so na primer šolski koledar in urniki, smo v skladu z 5. členom ZDSMA dolžni zagotoviti naslednje zahteve glede dostopnosti:

  • informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo;
  • zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo;
  • informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti razumljivi;
  • vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica ima vzpostavljeno uradno spletno mesto na spletnem naslovu https://gscerknica.si/. Spletišče temelji na sistemu WordPress. Naložen imamo vtićnik SOGO dostopnost ki omogoča da obiskovalci spletišča spremenijo pisavo, povečajo črke, spremenijo kontrast barv na spletišču, ustavijo premike in uredijo besedilo tako, da so vse povezave podčrtane. Spletna stran je prilagojena tudi za mobilne telefone, prav tako brez težav deluje vtičnik SOGO dostopnost. Na spletni strani imamo tudi objavljeno izjavo o skladnosti.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 19.04.2023 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana istega dne.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica
Partizanska 9, 1380 Cerknica
Epošta: info@gscerknica.si
Telefon: +386 1 705 07 33

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

01 478 47 78
gp.uiv@gov.si

DOSTOPNOST