Vpis učencev za šolsko leto 2024/2025

Vpis učencev poteka vsako leto v mesecu maju, za naslednje šolsko leto. »Stari učenci« – tisti ki že obiskujejo glasbeno šolo, v začetku meseca maja dobijo vpisni list pri učitelju, v tajništvu, ali spletni strani šole, ga izpolnijo in vrnejo svojemu učitelju.

Vpis novih učencev se opravlja na podlagi našega vsakoletnega razpisa za vpis novih učencev v novo šolsko leto, ki je v začetku maja objavljen na naši oglasni deski glasbene šole, spletni strani GŠ in v lokalnih tiskanih in elektronskih medijih. V tem razpisu objavljamo vse programe in predmete, ki jih poučujemo, ter termine v katerih bomo izvajali vpis in sprejemne preizkuse glasbenih sposobnosti. Razpisani termini navadno potekajo v mesecu maju in se izvajajo na matični šoli v Cerknici ter v dislociranih oddelkih šole, Starem trgu, Novi vasi in na Rakeku. Brez sprejemnega preizkusa se lahko vpišejo otroci v starosti pet (5) v program Predšolska glasbena vzgoja in šest (6) let Glasbena pripravnica (starši izpolnijo obrazec Prijavnica in ga oddajo v tajništvu šole).

Vsi, ki bi se radi učili igrati na inštrument ali prepevati, morajo opravljati sprejemni preizkus glasbene nadarjenost. Za uspešno opravljen sprejemni preizkus ni potrebno imeti predhodnega glasbenega znanja. Glasbene sposobnosti kandidata za vpis (na podlagi vnaprej izdelanega ocenjevalnega lista in točkovnika) ocenjuje tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz učiteljev naše glasbene šole. O vpisu otroka v glasbeno šolo odloča ravnatelj, na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa in določenega števila prostih vpisnih mest, za določen predmet. Tisti kandidati, kateri so opravili sprejemni preizkus in niso razporejeni na instrument ali petje, so pisno obveščeni o načinu nadaljnjega izobraževanja.

Tisti kandidati, kateri so opravili sprejemni preizkus in niso razporejeni na instrument ali petje, so pisno obveščeni o načinu nadaljnjega izobraževanja.

 

Razpis za vpis učencev v šolsko leto 2024/2025 bo objavljen na spletni strani glasbene šole, javnih občilih, oglasni deski glasbene šole, vrtcev in osnovnih šolah.

• Objava razpisa za vpis v šolsko leto 2023/2024  – 03.05. – 15.05.2024
• Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede  – 05.04. – 25.04.2024
• Sprejemni preizkusi za vpis  – 04.05. – 30.05.2024
• Vpis učencev v 2. in višje razrede – 20.06. – 24.06.2024
• Sprejemni preizkusi za vpis – naknadni rok – 20.08. – 29.08.2024
• Vpis učencev – naknadni rok – 26.08. – 30.08.2024

Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2024/2025
Cerknica
(sreda)
Rakek
(torek)
Stari trg
(ponedeljek)
Nova vas
(četrtek)
08. 05. 2024 07. 05. 2024 13. 05. 2024 09. 05. 2024
15. 05. 2024 14. 05. 2024 20. 05. 2024 16. 05. 2024
22. 05. 2024 21. 05. 2024 27.05. 2024 /
29. 05. 2024 za vse oddelke v Cerknici
05. 06. 2024 za vse oddelke v Cerknici
28. 08. 2024 naknadni za vse oddelke v Cerknici

 

Cerknica (sreda)
08. 05. 2024
15. 05. 2024
22. 05. 2024
29. 05. 2024 za vse oddelke v Cerknici
05. 06. 2024 za vse oddelke v Cerknici
28. 08. 2024 naknadni za vse oddelke v Cerknici

Rakek (torek)
7. 05. 2024
14. 05. 2024
21. 05. 2024

Stari trg (ponedeljek)
13. 05. 2024
20. 05. 2024
27. 05. 2024

Nova vas (četrtek)
09. 05. 2024
16. 05. 2024

 

Vsi roki sprejemnih preizkusov bodo od 17. do 18. ure.

Obveščanje o rezultatih sprejemnih preizkusov, bo od 26. 06. 2024 do 4. 07. 2024

 
 
 

Zaključek pouka – razdelitev spričeval

RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

PONEDELJEK,24. 06. 2024
Nova vas ob 12. uri
Stari trg ob 13. uri
Rakek ob 14. uri
Cerknica ob 15. uri

O ŠOLI

VPIS

PROGRAM

ŠOLSKE PRISTOJBINE

IZPITI

ŠOLSKI KOLEDAR

ZGODOVINA ŠOLE

DOSTOPNOST