Vpis učencev za šolsko leto 2021/2022

5Vpis učencev poteka vsako leto v mesecu maju, za naslednje šolsko leto. »Stari učenci« – tisti ki že obiskujejo glasbeno šolo, v začetku meseca maja dobijo vpisni list pri učitelju, v tajništvu, ali spletni strani šole, ga izpolnijo in vrnejo svojemu učitelju.

Vpis novih učencev se opravlja na podlagi našega vsakoletnega razpisa za vpis novih učencev v novo šolsko leto, ki je v začetku maja objavljen na naši oglasni deski glasbene šole, spletni strani GŠ in v lokalnih tiskanih in elektronskih medijih. V tem razpisu objavljamo vse programe in predmete, ki jih poučujemo, ter termine v katerih bomo izvajali vpis in sprejemne preizkuse glasbenih sposobnosti. Razpisani termini navadno potekajo v mesecu maju in se izvajajo na matični šoli v Cerknici ter v dislociranih oddelkih šole, Starem trgu, Novi vasi in na Rakeku. Brez sprejemnega preizkusa se lahko vpišejo otroci v starosti pet (5) v program Predšolska glasbena vzgoja in šest (6) let Glasbena pripravnica (starši izpolnijo obrazec Prijavnica in ga oddajo v tajništvu šole).

Vsi, ki bi se radi učili igrati na inštrument ali prepevati, morajo opravljati sprejemni preizkus glasbene nadarjenost. Za uspešno opravljen sprejemni preizkus ni potrebno imeti predhodnega glasbenega znanja. Glasbene sposobnosti kandidata za vpis (na podlagi vnaprej izdelanega ocenjevalnega lista in točkovnika) ocenjuje tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz učiteljev naše glasbene šole. O vpisu otroka v glasbeno šolo odloča ravnatelj, na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa in določenega števila prostih vpisnih mest, za določen predmet. Tisti kandidati, kateri so opravili sprejemni preizkus in niso razporejeni na instrument ali petje, so pisno obveščeni o načinu nadaljnjega izobraževanja.

Tisti kandidati, kateri so opravili sprejemni preizkus in niso razporejeni na instrument ali petje, so pisno obveščeni o načinu nadaljnjega izobraževanja.

 

Razpis za vpis učencev v šolsko leto 2022/2023 bo objavljen na spletni strani glasbene šole, javnih občilih, oglasni deski glasbene šole, vrtcev in osnovnih šolah.

• Objava razpisa za vpis v šolsko leto 2022/2023  – 03.05. – 13.05.2022
• Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede  – 05.04. – 25.04.2022
• Vpis učencev v 2. in višje razrede – 20.06. – 24.06.2022
• Sprejemni preizkusi za vpis – naknadni rok – 22.08. – 25.08.2022
• Vpis učencev – naknadni rok – 26.08. – 31.08.2022

Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2022/2023
Cerknica
(sreda)
Rakek
(torek)
Stari trg
(ponedeljek)
Nova vas
(četrtek)
04. 05. 2022 10. 05. 2022 09. 05. 2022 05. 05. 2022
11. 05. 2022 17. 05. 2022 16. 05. 2022 12. 05. 2022
18. 05. 2022 24. 05. 2022 23.05. 2022
25. 05. 2022 za vse oddelke v Cerknici
24. 08. 2022 naknadni za vse oddelke v Cerknici

 

Cerknica (sreda)
04. 05. 2022
11. 05. 2022
18. 05. 2022
25. 05. 2022 za vse oddelke v Cerknici
24. 08. 2022 naknadni za vse oddelke v Cerknici

Rakek (torek)
10. 05. 2022
17. 05. 2022
24. 05. 2022

Stari trg (ponedeljek)
09. 05. 2022
16. 05. 2022
23. 05. 2022

Nova vas (četrtek)
06. 05. 2022
13. 05. 2022

 

Vsi roki sprejemnih preizkusov bodo od 17. do 18. ure.
Obveščanje o rezultatih sprejemnih preizkusov bo od 27. 06. do 01. 07. 2022
 

Zaključek pouka – razdelitev spričeval

RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

PETEK, 24. 06. 2022
Nova vas ob 12. uri
Stari trg ob 13. uri
Rakek ob 14. uri
Cerknica ob 15. uri

O ŠOLI

VPIS

PROGRAM

ŠOLSKE PRISTOJBINE

IZPITI

ŠOLSKI KOLEDAR

ZGODOVINA ŠOLE