Vpis učencev za šolsko leto 2021/2022

Vpis učencev poteka vsako leto v mesecu maju, za naslednje šolsko leto. »Stari učenci« – tisti ki že obiskujejo glasbeno šolo, v začetku meseca maja dobijo vpisni list pri učitelju, v tajništvu, ali spletni strani šole, ga izpolnijo in vrnejo svojemu učitelju.

Vpis novih učencev se opravlja na podlagi našega vsakoletnega razpisa za vpis novih učencev v novo šolsko leto, ki je v začetku maja objavljen na naši oglasni deski glasbene šole, spletni strani GŠ in v lokalnih tiskanih in elektronskih medijih. V tem razpisu objavljamo vse programe in predmete, ki jih poučujemo, ter termine v katerih bomo izvajali vpis in sprejemne preizkuse glasbenih sposobnosti. Razpisani termini navadno potekajo v mesecu maju in se izvajajo na matični šoli v Cerknici ter v dislociranih oddelkih šole, Starem trgu, Novi vasi in na Rakeku. Brez sprejemnega preizkusa se lahko vpišejo otroci v starosti pet (5) v program Predšolska glasbena vzgoja in šest (6) let Glasbena pripravnica (starši izpolnijo obrazec Prijavnica in ga oddajo v tajništvu šole).

Vsi, ki bi se radi učili igrati na inštrument ali prepevati, morajo opravljati sprejemni preizkus glasbene nadarjenost. Za uspešno opravljen sprejemni preizkus ni potrebno imeti predhodnega glasbenega znanja. Glasbene sposobnosti kandidata za vpis (na podlagi vnaprej izdelanega ocenjevalnega lista in točkovnika) ocenjuje tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz učiteljev naše glasbene šole. O vpisu otroka v glasbeno šolo odloča ravnatelj, na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa in določenega števila prostih vpisnih mest, za določen predmet. Tisti kandidati, kateri so opravili sprejemni preizkus in niso razporejeni na instrument ali petje, so pisno obveščeni o načinu nadaljnjega izobraževanja.

Tisti kandidati, kateri so opravili sprejemni preizkus in niso razporejeni na instrument ali petje, so pisno obveščeni o načinu nadaljnjega izobraževanja.

 

Razpis za vpis učencev v šolsko leto 2021/2022 bo objavljen na spletni strani glasbene šole, javnih občilih, oglasni deski glasbene šole, vrtcev in osnovnih šolah.

• Objava razpisa za vpis v šolsko leto 2021/2022  – 03.05. – 14.05.2021
• Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede  – 06.04. – 23.04.2021
• Vpis učencev v 2. in višje razrede – 21.06. – 24.06.2021
• Sprejemni preizkusi za vpis – naknadni rok – 20.08. – 25.08.2021
• Vpis učencev – naknadni rok – 26.08. – 31.08.2021

Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2021/2022
Cerknica
(sreda)
Rakek
(torek)
Stari trg
(ponedeljek)
Nova vas
(ponedeljek)
05. 05. 2021 11. 05. 2021 03. 05. 2021 06. 05. 2021
12. 05. 2021 18. 05. 2021 10. 05. 2021 13. 05. 2021
19. 05. 2021 25. 05. 2021
26. 05. 2021 za vse oddelke v Cerknici
25. 08. 2021 naknadni za vse oddelke v Cerknici

Cerknica (sreda)
05. 05. 2021
12. 05. 2021
19. 05. 2021
26. 05. 2021 za vse oddelke v Cerknici
25. 08. 2021 naknadni za vse oddelke v Cerknici

Rakek (torek)
11. 05. 2021
18. 05. 2021
25. 05. 2021

Stari trg (ponedeljek)
03. 05. 2021
10. 05. 2021

Nova vas (ponedeljek)
06. 05. 2021
13. 05. 2021

Vsi roki sprejemnih preizkusov bodo od 17. do 18. ure.
Obveščanje o rezultatih sprejemnih preizkusov bo od 28. 06. do 02. 07. 2021
 

Zaključek pouka – razdelitev spričeval

RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

ČETRTEK, 24. 06. 2020
Nova vas ob 12. uri
Stari trg ob 13. uri
Rakek ob 14. uri
Cerknica ob 15. uri

O ŠOLI

VPIS

PROGRAM

ŠOLSKE PRISTOJBINE

IZPITI

ŠOLSKI KOLEDAR

ZGODOVINA ŠOLE